Што треба да знаете за угостителска опрема ШТО Е УГОСТИТЕЛСКА ОПРЕМА Под угостителска опрема се подразбира целокупниот инвентар (крупни и ситни предмети), кои на било…