Разладна опрема или потребата за ладење е, во нашите географски широчини, древна потреба и ако некогаш мразот беше природен од северните наоѓалишта, модерниот, производ со…